Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Projekt Erasmus

(07.03.2018 r.)

W tym roku szkolnym uczniowie klasy 5a realizuj± projekt Erasmus dotycz±cy kreatywnej nauki matematyki "Sole".
Big Quetions - strona www

7 marca w szkole go¶cili¶my koordynatora projektu Pana Nicka Falk wraz z nauczycielami z Glasgow. Uczestniczyli oni w zajęciach Big Questions, patrzyli jak nauczyciele w szkole dostosowali proces nauki do programu nauczania i potrzeb uczniów. Sprawdzali, czy istniej± dodatkowe korzy¶ci poza programem nauczania matematyki.
Dzielili¶my się swoimi pomysłami z nauczycielami w Glasgow oraz z Valencji, którzy także s± partnerami projektu.
Big Quetions - zajęcia 07.03.2018

Tekst: p. M. Fiuk


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni