Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Europejski Dzień Języków

(26.09.2011r.)

edj

Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy.
W ramach Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole został ogłoszony wśród uczniów klas IV-VI konkurs na najładniejszy plakat promujący naukę języków obcych. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka angielskiego oraz nauczycielki języka polskiego przy ocenie prac konkursowych brała pod uwagę trafność pomysłu, oryginalność jak też estetykę prac. Najlepsza praca zostanie nagrodzona. Wszystkie plakaty można było obejrzeć wyeksponowane na tablicach na szkolnym korytarzu. Został również przeprowadzony quiz dotyczący historii, współczesności i różnorodności języków słowiańskich. Pytania konkursowe przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego zostały opracowane w oparciu o informacje i ciekawostki umieszczone na tablicy na korytarzu II piętra. edzj W konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas IV-VI. Spośród uczniów, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania zostanie wylosowana nagroda.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni