Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

(13.10.2016 r.)

13 października Samorząd Uczniowski zaprosił dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów na program artystyczny z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten to szczególna okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud włożony w wychowanie i edukację swoich podopiecznych. Uczniowie klas IV - VI pod opieką pani Katarzyny Kwiecień i pana Piotra Rajewskiego oraz chór szkolny pod kierunkiem pana Bartosza Woźniaka przygotowali uroczystą akademię, podczas której wierszem i piosenką podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za ich pracę. Uroczystość uświetnił także występ zespołu tanecznego pod kierunkiem pani Beaty Wojewódki oraz krótkie humorystyczne przedstawienie przygotowane przez koło teatralne prowadzone przez panią Patrycję Jasińską. Również przedstawicielki Rady Rodziców podziękowały pedagogom za ich trud i wysiłek. Tradycją szkoły stało się też wręczenie przez uczniów wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonanych kolorowych kwiatków.

Tekst: p. P. Rajewski


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni