Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Dzień Bociana Białego

(31.05.2012r.)

31 maja obchodzony jest przez miłośników przyrody w Polsce i na świecie jako Dzień Bociana Białego.

Z okazji Dnia Bociana Samorząd Uczniowski przypomniał o potrzebie ochrony bociana białego. Wykonane z tek okazji prace plastyczne dzieci zostały wyeksponowane na ruchomych tablicach na terenie szkoły.

Bocian biały to ptak powszechnie znany i lubiany, symbol polskiej przyrody. Często pojawia się w wierzeniach ludowych, przysłowiach i powiedzeniach. Utożsamiany jest ze szczęściem i narodzinami. To także jeden ze zwiastunów wiosny.
Niestety liczba zamieszkałych bocianich gniazd zmniejsza się z roku na rok. Przyczynami tego niepokojącego zjawiska są takie działania człowieka jak: zabudowa terenu, osuszanie mokradeł oraz wzrost stosowania chemicznych środków ochrony roślin w rolnictwie.

Warto wiedzieć:
- Potężne, długie i szerokie skrzydła bociana umożliwiają mu lot bez większych strat energii wykorzystując wznoszące się ciepłe strumienie powietrza.
- Bociany posiadając 4 pisklęta muszą dostarczyć im ok. 3 kg pożywienia dziennie.
- Młode bociany uczą się pewnych zachowań od swoich rodziców.
- Najstarszy zaobrączkowany bocian żyjący na wolności miał 33 lata.
- Bocian nie potrafi śpiewać, jedynie cicho świszczy wypuszczając powietrze przez tchawicę lub klekocze dziobem.
- Bocian zlatując do gniazda wita się określonym dla danej pary ceremoniałem. Ceremoniał ten składa się z gestów głową, szyją i skrzydłami oraz odpowiedniego klekotu i świstu.
- Znaczącym problemem są pozostawiane na polach plastykowe sznurki do snopowiązałek. Sznurki te wykorzystywane są przez bociany przy budowie gniazd. To dla tego gatunku olbrzymie niebezpieczeństwo. Często wpijają się w skórę nóg (szczególnie młodych ptaków), ranią ją i uniemożliwiają dopływ krwi do kończyny. Powoduje to obrzęki, zakażenia i często kończy się poważnym okaleczeniem lub nawet śmiercią bocianów.

Wielu okaleczonych w ten sposób ptaków nie udaje się uratować!


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni