Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Kultura w sieci - to MY

(21.03.2018 r.)

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był w Polsce już po raz 14-sty. Nasza szkoła również brała udział w tym wydarzeniu. Z okazji tego święta został zorganizowany konkurs informatyczny dla uczniów klas IV-VII nawiązujący do tegorocznego hasła DBI "Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Uczestnicy konkursu mogli wykonać plakat lub projekt w Scratch 2.0.

Wyniki konkursu:

* w kategorii plakat, na który wpłynęło 117 prac miejsca zajęli:
I miejsce - Martyna Zielińska, klasa Va,
II miejsce - Roman Morozov, klasa IVb,
III miejsce - Tung Vuong SY, klasa VIb,

* w kategorii projekt w Scratch 2.0 spośród 32 prac wybrano:
I miejsce - Rita Roszkiewicz, klasa Va,
II miejsce - Martyna Zielińska, klasa Va,
III miejsce - Wojciech Stachniak, klasa Va.

W klasach podczas zajęć informatycznych zostały podjęte zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Rozmawiano także o kulturze w Internecie.
Natomiast w wybranych klasach IV i V odbyły się warsztaty dla uczniów, które poprowadziła pani pedagog Aleksandra Majsner. Podczas nich uczniowie zastanawiali się m.in. nad pytaniem: Co nam daje Internet? Trudnym zadaniem dla wszystkich okazało się wybranie jednej czynności, którą wykonywaliby korzystając z Internetu. Oprócz tego uczniowie wzięli udział w quizie, dzięki któremu utrwalili sobie m.in.: zasady netykiety, numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, co zrobić, jeżeli ktoś nas obraża w sieci oraz gdzie w takiej sytuacji można uzyskać pomoc.
Podczas zajęć uczniowie uświadomili sobie, że szacunek w sieci jest bardzo ważny i że bez niego nie można zbudować kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji, że zależy on od nas - użytkowników Internetu.

Tekst: p. A. Urban


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni