Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Egzamin na kartę rowerową

(13.06.2017 r.)

W dniach 6, 8 i 9 czerwca odbył się egzamin teoretyczny na kartę rowerową. Przystąpili do niego uczniowie z klas IV-VI, którzy spełnili wszystkie wymagania niezbędne do ubiegania się o kartę rowerową. Rozwiązywali oni test on-line w pracowni informatycznej. Ci, którzy zaliczyli część teoretyczną, 13 czerwca pojechali na egzamin praktyczny do Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które znajduje się na terenie IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Uczestnicy tej części egzaminu musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze zgodnie ze znakami drogowymi i ogólnymi przepisami ruchu drogowego. Uczniowie, którzy zaliczyli obydwie części egzaminu, otrzymali karty rowerowe.

Tekst: p. A. Urban


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni