Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Pierwsze kroki z językiem niemieckim...

(21.06.2017 r.)

Instytut Goethego w Warszawie we współpracy z Wydawnictwem LektorKlett realizuje projekt "Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę". Celem projektu jest promocja języka niemieckiego w¶ród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W ramach projektu odbył się konkurs, w którym wzięła udział grupka uczniów z klasy 6a. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia - stop klatki nawi±zuj±cego do tytułu projektu. Do zdjęcia należało dodać komentarz w postaci dymków lub podpisów.
21.06.2017 zostały opublikowane wyniki konkursu. Odnie¶li¶my sukces! Nasza praca została wyróżniona. Nagrod± jest pudełko - Erlebnisreisebox - z materiałami dydaktycznymi do pracy na lekcjach języka niemieckiego oraz promocji języka niemieckiego podczas wszelkiego rodzaju dni otwartych i ¶wi±t organizowanych w szkole. Drug± czę¶ci± nagrody s± gadżety dla uczniów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego!

Tekst: p. D. Tomala


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
na rok szk. 2017/18

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2017/18

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni