Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Wizyta w przedszkolu

(27.03.2018 r.)

W lutym tego roku przedszkolaki z okolicznych przedszkoli wraz ze swoimi wychowawczyniami przychodziły do naszych szkolnych zerówek na zajęcia promuj±ce szkołę. Wspólnie się bawili¶my, tańczyli¶my, ¶piewali¶my a na koniec oprowadzali¶my go¶ci po szkole. Przedszkolaki z Przedszkola nr 124 tak bardzo nas polubili, że zaprosili nas do siebie na rewizytę. Spotkanie klasy 0a i grupy V - odbyło się tuż przed ¶więtami i poł±czone było z warsztatami wielkanocnymi. Wizyta w przedszkolu obfitowała w rado¶ć, u¶miech i dobr± zabawę. Dla sporej czę¶ci uczniów naszej klasy, a jednocze¶nie zeszłorocznych absolwentów tego przedszkola, była to też okazja do odwiedzenia swoich sal, ukochanych Pań oraz kolegów i koleżanek z młodszych grup. Mamy nadzieję, że spotkamy się we wrze¶niu przyszłego roku na naszym szkolnym korytarzu.

Tekst: p. D. Matuszewska-Szel±gowska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni