Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Inscenizacja Wielkanocna

(28.03.2018 r.)

Ostatni dzień w szkole przed Wielkanoc± był równocze¶nie dniem życzeń ¶wi±tecznych, tradycyjnego jajeczka i szerokich u¶miechów. Z tej okazji grupa naszych koleżanek i kolegów z klasy 7a i 7b wystawiła inscenizację. Aktorzy przenie¶li nas w czas pierwszych dni po poranku zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Razem z niewiastami wędrowali¶my do pustego grobu, przy którym spotkali¶my anioła. Dalej, poczuli¶my na sobie dreszcz strachu przed żołnierzami rzymskimi, ten sam, który odczuwali w sercach apostołowie zamknięci w wieczerniku. Aż wreszcie, oprócz pustego grobu, spotkali¶my żywego Jezusa, który pocieszał nas słowami: pokój wam. Całej inscenizacji towarzyszył nieoceniony szkolny chór pod dyrekcj± pana Bartosza WoĽniaka, wy¶piewuj±c z życiem i rado¶ci±: Prawdziwie nie ma Go tu, wstał jak powiedział, alleluja!. Dziękujemy za tę niesamowit± wycieczkę artystyczn±. Nad cało¶ci± czuwał duet katechetów naszej szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Tekst: p. B. Bach


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni