Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Nasza szkoła otrzymała Tytuł Szkoły eTwinning!

(11.04.2018 r.)

Nasza szkoła otrzymała Tytuł Szkoły eTwinning! Nasza placówka wzięła udział w dwustopniowym procesie weryfikacyjnym, w wyniku którego wyłoniono pionierów i liderów w praktyce cyfrowej, edukacji w zakresie e-Bezpieczeństwa, twórczym i innowacyjnym podej¶ciu do nauczania, promowaniu ustawicznego rozwoju zawodowego kadry i współpracy w¶ród nauczycieli i uczniów.

1211 szkół w całej Europie ¶więtuje sukces szkolnych zespołów eTwinning, w tym 70 polskich placówek!

Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także docenienie działań, zaangażowania i osi±gnięć całego zespołu eTwinning działaj±cego w danej szkole.

http://www.etwinning.pl/70-polskich-placowek-z-odznaka-szkola-etwinning/

Tekst: p. S. Piłat


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni