Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Dzieci dla Ziemi

(22.06.2012r.)

Pod koniec maja Samorz±d Uczniowski zaproponował udział w akcji zbiórki odzieży używanej dla potrzebuj±cych. 22 czerwca przekazali¶my Fundacji "Dzieci dla Ziemi" zebran± przez nasz± szkołę odzież używan± dla potrzebuj±cych. Jak zawsze nie zawiedli¶cie nas. Samochód był wyładowany po brzegi.
Dziękujemy. Serdeczne podziękowania należ± się również chłopcom, którzy pomagali przy załadunku.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

BP WOLA

Energowładni