Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Wizyta Dostojnego Gościa

(30.09.2011r.)

Dzień 30 września 2011r. pozostanie w naszej pamięci wydarzeniem niezwykłym. Tego dnia bowiem odwiedził naszą szkołę Ksiądz Marian Duś Biskup Pomocniczy Warszawski. Była to dla nas wielka niespodzianka i wyróżnienie, bo to właśnie nasza szkoła została wybrana spośród dziesięciu, które znajdują się na terenie parafii św. Augustyna. Wizyta Księdza Biskupa związana była z wizytacją kanoniczną tejże parafii.
Uczniowie już od rana z niecierpliwością wyczekiwali Niezwykłego Gościa. O godzinie 10 delegacja uczniów powitała Go z wielką radością. Najpierw Ksiądz Biskup spotkał się z nauczycielami świetlicy, potem odwiedził dzieci z oddziału przedszkolnego i klasę IIIa. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności śpiewając piosenki, recytując wiersze. Była też wspólna modlitwa i błogosławieństwo Księdza Biskupa. Następnie Ksiądz Biskup udał się na salę gimnastyczną, gdzie oczekiwali Go już uczniowie wszystkich klas. Wchodzącego Biskupa powitano śpiewem i oklaskami. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchali przemówienia Księdza Biskupa.
Na zakończenie oficjalnego spotkania wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej fotografii. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z nauczycielami. Ksiądz Biskup był bardzo zainteresowany pracą szkoły, jej problemami i radościami. Zapewnił o swojej pamięci i modlitwie.


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni