Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

(26.09.2018 r.)

26 września 2018 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były debatą wyborczą w sali gimnastycznej, podczas której kandydaci - a było ich sześciu - przedstawili społeczności uczniowskiej swoje plany dotyczące ich pracy w Samorządzie, a także odpowiadali na pytania swoich kolegów i koleżanek. W wyborach wzięło udział 289 uczniów klas IV - VIII, co stanowi 91,2% wszystkich uprawnionych do głosowania. Wśród oddanych głosów tylko dwa były nieważne.
W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 weszły trzy uczennice z klas VIIa, VIIb i VIIIa. Nową przewodniczącą została uczennica klasy VIIIa.

Tekst: p. P. Rajewski


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni