Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Szkoła To My

(18.05.2018 r.)

Pracując nad zmianami oblicza naszej szkoły przewodniczący klas IV-VII przedyskutowali i wspólnie z kolegami ze swoich klas wypracowali kodeks, którego przestrzeganie będziemy wdrażać. Kodeks opiera się na ustalonym w czasie warsztatów projektu "Szkoła To My" - założeniu "Szanujemy to, co mamy". Wypracowany kodeks zawiera zapisy dotyczące szacunku do rówieśników i osób dorosłych, ale również dbania o porządek w szkole, nie używania telefonów komórkowych czy przestrzeganie zasady kolejki do sklepiku i na obiad.
W dniu 18 maja przewodniczący klas i nauczyciele spotkali się na wspólnych warsztatach podczas, których planowali, w jaki sposób rozpowszechnić, wdrożyć i egzekwować opracowane zasady. Teraz czeka nas praca związana z przygotowaniem plakatów, informacji, haseł.

Tekst: p. A. Dubiel


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

Energowładni