Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

SUKCES! Mamy laureata Warszawskiego Etapu XV Edycji Konkursu Ortograficznego "Z ortografi± za pan brat"!

(24.05.2018 r.)

Uczeń klasy 3b zdobył tytuł Mistrza Ortografii - Rembertów 2018 w XV Edycji Konkursu Ortograficznego.
Nasz Laureat najpierw przeszedł eliminacje klasowe, potem szkolne, kolejno zaj±ł III miejsce w etapie dzielnicowym, a następnie III miejsce w etapie warszawskim, organizowanym przez SP 217 w Rembertowie.
To wielki sukces naszego Ucznia.
Tegoroczna XV edycja Konkursu przebiegała pod hasłem "Lubimy czytać ksi±żki", a finałowe dyktando pisało 196 uczniów klas III z 18 dzielnic Warszawy.
Konkurs Ortograficzny "Z ortografi± za pan brat" adresowany jest do uczniów klas trzecich wszystkich warszawskich szkół podstawowych. Konkurs wrósł w tradycję warszawskich szkół, stał się ważnym elementem integrowania ¶rodowisk nauczycieli na rzecz pracy z uczniem zdolnym. Organizatorem konkursu i gospodarzem Finału jest Szkoła Podstawowa nr 217 w Rembertowie. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Rembertów z wielkim zaangażowaniem doradców metodycznych m. st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Uczeń klasy 3b najpierw uczestniczył w uroczysto¶ci odebrania nagród etapu dzielnicowego.
24 maja odbyła się w Rembertowie uroczysto¶ć podsumowania konkursu, w której również uczestniczył i odbierał swoj± nagrodę nasz Laureat.
Naszemu Mistrzowi Ortografii 2018 serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !

Tekst: p. A. Mazowiecka


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni