Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Egzamin na kartę rowerow±

(08.06.2018 r.)

8 czerwca odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerow±. Został on przeprowadzony w Stacjonarnym Miasteczku Ruchu Drogowego, które znajduje się na terenie IV Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas IV-VII, którzy wcze¶niej zaliczyli czę¶ć teoretyczn±. Ci, którzy zdali obydwie czę¶ci egzaminu, otrzymaj± karty rowerowe.
Gratulujemy!

Tekst: p. A. Urban


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni