Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

Ach, cóż to była za uroczystość!

(14.10.2011r.)

dzieci

14 października 2011r. w Dniu Komisji Edukacji Narodowej, najmłodsi uczniowie Naszej Szkoły zostali włączeni do grona prawowitych członków społeczności szkolnej. W obecności znamienitych gości: Posła na Sejm RP - Pana Michała Szczerby, Dyrekcji naszej szkoły, Nauczycieli klas młodszych oraz Rodziców, dzieci "popisywały" się swoją wiedzą na temat Ojczyzny i życia szkolnego oraz umiejętnościami wokalno - tanecznymi.
Po niezwykle atrakcyjnej części artystycznej, uczniowie klasy Ia, Ib oraz Is zostali PASOWANI przez Panią Dyrektor na UCZNIÓW SP 234, a uczniowie z oddziału przedszkolnego na - STARSZAKÓW Oddziału Przedszkolnego SP 234.
Wszyscy zgodnym chórem i bez zająknięcia, składali takie oto ŚLUBOWANIE:

"Obiecuję być dobrym uczniem i dobrym kolegą.
Słuchać i szanować nauczycieli.
Nauczyć się tego, co piękne i mądre.
Kochać moją Ojczyznę - Polskę.
Obiecuję dotrzymać obietnicy."


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2019/20

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasš 2.0 Mistrzowie_kodowania

NRPC

Ksišżki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksjš

BP WOLA

Energowładni