Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie

ET¦D

(01-07.10.2018 r.)

W dniach 01-07.10.2018 r. obchodzili¶my w naszej szkole kolejny już EUROPEJSKI TYDZIEŃ ¦WIADOMO¦CI DYSLEKSJI. W tym roku hasłem przewodnim było "MOTYWACJA W DYSLEKSJI: NASZE MOCNE STRONY". Nieformaln± tradycj± naszej szkoły jest, że od kilku lat hasło proponowane przez POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI jest hasłem, które motywuje nas do pracy przez cały rok szkolny. Rozmowa na temat motywacji, a także na temat naszych pasji, stanowiła wprowadzenie do dalszych działań. Poniżej przedstawiamy zaledwie namiastkę tego, co potrafimy.
Maluszki z klas 0 - I przygotowały szereg prac plastycznych, udowadniaj±c bez wyj±tku, że s± zdolni.
Uczniowie klas II i III przygotowali plakaty z hasłem "JESTEM..." co pozwoliło, zapoznać się nam z ich mocnymi stronami.
Uczniowie klas IV - VIII przygotowali plakaty "POTRAFIĘ...".

Tekst: p. E. Fodrowska


Szkoła Podstawowa nr 234 im. J. Tuwima
ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
tel. (22)838-16-83
fax (22)838-16-83
więcej

Plan lekcji
zobacz

Dzwonki

1.8.00-8.45
2.8.55-9.40
3.9.50-10.35
4.10.45-11.30
5.11.40-12.25
6.12.45-13.30
7.13.50-14.35
8.14.40-15.25
9.15.30-16.15

Wykaz podręczników
w roku szk. 2018/19

Zajęcia dodatkowe
w roku szk. 2018/19

Szkola bez Przemocy

Szkoła z Klasą 2.0 Mistrzowie_kodowania

Książki naszych marzeń

Wars_i_Sawa

Cała Polska Czyta Dzieciom

Indywidualizacja procesu nauczania

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Energowładni